Wydział

Nabór na wyjazd na wizytę studyjną do Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Wydziałowe Biuro PO WER 3.5 ogłasza nabór na

wyjazd na wizytę studyjną do Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

dla studentów studiów stacjonarnych kierunku:

 Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne 
(II stopnień, rok I, semestr 2)

oraz
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (I stopień, III rok, semestr 5)

Planowany termin wyjazdu:

07.12.2022 r.

 

Studenci zainteresowani wyjazdem

proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału

 

https://odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power/projekt-power-3-5/dokumenty-2/

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2022 roku,

 

do dziekanatu Wydziału Odlewnictwa,

parter, pok. 001.

 

 

 

 

Warunkiem formalnym udziału w wizycie studyjnej jest wypełnienie testu kompetencji (szczegóły w regulaminie). W przypadku osób, które uczestniczyły już w szkoleniach i/lub wyjazdach studyjnych organizowanych w ramach projektu PO WER 3.5 (I edycja)
i wypełniły wcześniej test kompetencji nie muszą go powtarzać.

Skip to content