Jubileusz 70-lecia

Program uroczystości

Ramowy program uroczystości Jubileuszu 70-lecia Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

8 PAŹDZIERNIKA 2021

10:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Odlewnictwa z wystąpieniem przedstawicieli Władz Rektorskich (Aula A0)

12:45 – 13:45 Lunch (Hol A0)

14:15 – 15:15 Wystąpienie Władz Dziekańskich i Kierowników Katedr (aula Wydziału Odlewnictwa)

15:15 – 16:15 Wystąpienia zaproszonych Gości i Sponsorów (aula Wydziału Odlewnictwa)

16:15 Otwarcie wystawy okolicznościowej (hol budynku Wydziału Odlewnictwa)

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 Spotkania, rozmowy na Wydziale

19:00 – 24:00 Uroczysty Bankiet

Skip to content