Pracownik

Doktoraty

Obrony Doktorskie 2019
Obrona doktorska Pana mgr inż. Bogusław Augustyn
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Zofii Kwak
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pani mgr Agnieszki Tąty
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Roberta Żuczka
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Pawła Nowickiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Marcina Piękosia
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pani mgr inż. Agnieszki Roczniak
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Michała Balickiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Viktora Sinelnikowa
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pani mgr inż. Natalii Kaźnicy
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Andrzeja Pytla
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pani mgr inż. Katarzyny Liszki
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Marka Sokolnickiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Roberta Gilewskiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Marka Rondudy
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Kamila Schmalenberga
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Michała Łuszczaka
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Jacka Nowaka
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Marka Kranca
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Pawła Krajewskiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Obrona doktorska Pana mgr inż. Marcina Waksmundzkiego
Zaproszenie na publiczną obronę Zaproszenie na seminarium Streszczenie w języku polskim Streszczenie w języku angielskim Recenzja 1 Recenzja 2
Skip to content