Pracownik

Podstawowe zasady rozliczania delegacji krajowych

Wyjazdy krajowe

Planując wyjazd krajowy należy pobrać druk delegacji co najmniej tydzień przed planowanym wyjazdem.

Przed wyjazdem należy uzyskać zgodę kierownika Katedry na wyjazd (parafka na druku delegacji).

Środki transportu:

 1. Pociąg

  Do delegacji należy dołączyć oryginalne bilety zakupione w kasach.

  W przypadku zakupu biletów przez Internet należy dostarczyć bilety internetowe wraz z poprawnie wystawioną na AGH fakturą.

 1. Samochód

  Pracownicy, którzy posiadają odpowiednie badania mogą podpisać z Dziekanem umowę w sprawie używania pojazdu do podróży służbowych (umowa zawiera dwie strony, zgodnie z wymogami kwestury powinna być drukowana na jednej kartce).

Umowa używania pojazdu – wzór umowy

Rozliczenie delegacji:

Wypełnienie drugiej strony delegacji (rachunek kosztów podróży) należy do osoby wyjeżdżającej.

Do wypełnionej delegacji należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki oraz wypełnione oświadczenie o wyżywieniu.

Rozliczając podróż samochodem do delegacji należy dołączyć ewidencję przebiegu pojazdu podpisaną przez Dziekana wraz z wyliczeniem trasy. Maksymalna stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego wynosi:

 1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

WZÓR EWIDENCJI – ewidencja przebiegu pojazdu

Wzór rozliczenia delegacji wraz z obowiązującymi stawkami – rozliczenie delegacji

Wzór oświadczenia o wyżywieniu – oświadczenie o wyżywieniu.

Diety krajowe – stawki

 1. dieta krajowa – 30 zł,
 2. ryczałt za nocleg – 45 zł,
 3. ryczał za dojazdy 6 zł.

Diety krajowe – zasady ustalania

Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 1. poniżej 8h dieta nie przysługuje,
 2. od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,
 3. 12h i więcej – przysługuje pełna dieta.

Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 1. do 8h – przysługuje połowa diety krajowej
 2. ponad 8h – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Kwotę diety krajowej wypłacanej pracownikowi zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Jeżeli wyżywienie zapewniono przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 25% diety (7,5 zł)
 • obiad – 50% diety (15 zł)
 • kolacja – 25% diety (7,5 zł)
Skip to content