Syntetyczny opis uzyskanych wyników w formie oferty dla przedsiębiorstw

Projekt badawczo – rozwojowy NCBiR Nr 07-0016/2010pt. „Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy” Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Holtzer;  (okres realizacji 1.10.2010 – 31.03.2013) Wynikiem realizacji projektu jest opracowanie charakterystyki ekologicznej ponad […]

MH20122015

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego”. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Programu INNOTECH, ścieżka In-Tech na mocy umowy o dofinansowanie nr INNOTECH-K1/IN1/57/156360/NCBR/12. Całkowity koszt zadania wynosi 2 693 000,00 zł, […]

PBS2/A5/30/2013

W Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa zrealizowała projekt w ramach Programu Badan Stosowanych pt. „ Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA”. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na […]

POIR.04.01.04-00-0067/15

Tytuł: Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe Wartość projektu: 6.260.193,25 PLN Wysokość dofinansowania dla AGH: 1.160.064,36 PLN Projekt jest realizowany przez Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp.K. – Lidera projektu w konsorcjum z AGH (wydziały: WO, WIMiIP oraz ACMIN) oraz z Innerco Sp. z o.o. Rezultatem projektu […]

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

8. Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy F. Nr POIR.04.01.04-00-0067/15 Wysokość dofinansowania dla AGH: 1.160.064,36 PLN Wysokość dofinansowania dla AGH: 1.160.064,36 PLN Projekt jest realizowany przez Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp.K. – Lidera projektu w konsorcjum z AGH Czytaj więcej 7. Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich […]

UMO-2011/03/B/ST8/05869

Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS (finansowany przez NCN) Tytuł: „Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościowego”.Title: „Testing the mechanism of reaction of products of the thermal destruction of binders on the surface layer of the high quality cast iron”. Okres realizacji: 7.08.2012 – 6.12.2014 Time […]

UMO-2013/09/B/ST8/00210

2. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS Tytuł: „Mechanizm kształtowania struktury odlewów cienkościennych z żeliwa wermikularnego”.Title: „Mechanism of the structure formation in thin-walled vermicular graphite cast iron castings”. Okres realizacji: 04.03.2014 – 03.09.2016 Time of duration: 04.03.2014 – 03.09.2016 Słowa kluczowe: odlewy cienkościenne, żeliwo wermikularne, kształtowanie struktury. Key words: thin-walled castings, vermicular cast […]

UMO-2014/15/B/ST8/00206

Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS Tytuł: „Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wstrzeliwania rdzeni odlewniczych”.Title: „Model investigation of sand-air stream flow as a way of improvement of theoretical background of foundry core shooting process simulation”. Okres realizacji: 2015.07.07– 2018.12.06 Time of duration: 2015.07.07– 2018.12.06 Słowa kluczowe: przepływ, […]

Projekty Narodowego Centrum Nauki

1.Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS Tytuł: „Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wstrzeliwania rdzeni odlewniczych”. Title: „Model investigation of sand-air stream flow as a way of improvement of theoretical background of foundry core shooting process simulation”. Okres realizacji: 2015.07.07– 2018.12.06 Time of duration: 2015.07.07– 2018.12.06 Słowa kluczowe: […]